Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Dövlət xadimləri 

Nərimanov Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğluNəriman Nərimanova yazılmış məktubların arxivi

    N. Nərimanov adına memorial muzeyi 

  1. Qafqaz təhsil dairəsi müdirinə III Aleksandr adına adı kişi gimnaziyasının direktoru A. İ. Pobedonotsevin 15. 11. 1901-ci il tərixli məktubu. Məktub N. Nərimanovun işdən azad edilməsi və ona birdəfərlik müavinətin ödənilməsi barədədir. Fond 609, s. 1, s.v. 6.
  2. Qafqaz Təhsil dairəsi müdirinə III Aleksandr adına akı kişi gimnaziyasının direktoru A. İ. Pobedonotsevin 1901-ci il iyul-avqust aylarvında qimnaziyanın bütün işlərinin N. Nərimanova həvalə edilməsinə kazə verilməsi xahişi ilə məktubu. Fond 609, s. 1, s.v. 6.
  3. Həştərxan vilayəti müsəlman işləri üzrə hərbi-siyasi komissarlığın səhiyyə şöbəsinin rəhbəri N. Nərimanovun anket vərəgəsi.

   

© Musigi Dunyasi