Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Rəssamlar 

Axundov İsmayıl Hüseyn oğluİsmayıl Axundova yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi
  1. İ. Axundova Y. M. Kuznetsovdan gələn məktub. 1 fevral 1948. Fond 70, s. 1, s.v. 37.
  2. İ. Axundova V. İ. Antoşenko-Olenyevdən gələn təbrik teleqramları. 27 dekabr 1950 24 dekabr 1968. Fond 70, s. 1, s.v. 38.
  3. İ. Axundova M. Arif, R. Əfqanlı, R. Hacıyev, Ə. Əlixanov və başqalarından gəlmiş təbrik teleqramları. 26 may 1960 30 oktyabr 1967. Fond 70, s. 1, s.v. 39.
  4. P. V. Sabsayın yaradıcılıq gecəsində iştirak etməsi barədə SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının F. Əbdürəhmanova məktubu. 6 yanvar 1965. Fond 110. s. 1, s.v. 7.
  5. M. Braqinin F. Əbdürəhmanova məktubu. 12 mart 1966. Fond 110, s. 1, s.v. 4.
  6. A. Bakixanovun İ. Axundova A. Mazdasiyevanın mənzil almasına k.mək etməsi barədə məktubu. 23 iyul 1982. Fond 70, s. 1, s.v. 28.
  7. C. Cəbrayılbəylinin İ. Axundova məktubu. Fond 70, s. 1, s.v. 43.
  8. Ə. Vəzirovun İ. Axundova məktubu. 1967. Fond 70, s. 1, s.v. 42.
  9. İ. Axundova P. M. Yelistratovdan gələn məktub. 30 oktyabr 1967. Fond 70, s. 1, s.v. 41.

   

© Musigi Dunyasi