Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Rəssamlar 

Cəlalbəyova Olqa AleksandrovnaOlqa Cəlalbəyovaya yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi
  1. İsmayıl Axundovun O.Cəlalbəyovaya məktub və teleqramları. 26 noyabr 1952. Fond 159, s. 1, s.v. 133.
  2. Artemyevin, E.Kuznetsovun, M.İ.Naydelin və b. O.Cəlalbəyovaya məktubları. 25 noyabr 1923 22 noyabr 1965. Fond 159, s. 1, s.v. 135.
  3. Vera, Tsemı və b. O.Cəlalbəyovaya məktubları. 10 fevral 1936 7 iyul 1963. Fond 159, s. 1, s.v. 136.
  4. E.İ.Drabinanın O.Cəlalbəyovaya məktubları. 10 dekabr 1941 11 avqust 1962. Fond 159, s. 1, s.v. 139.
  5. Koryagina, M.Şmartsev, O.Şelyakina və b. O.Cəlalbəyovaya məktubları. 26 noyabr 1952. Fond 159, s. 1, s.v. 145.
  6. Xurşud Qacarın O.Cəlalbəyovaya məktubları. 1 oktyabr 1924. Fond 159, s. 1, s.v. 133.
  7. M.Z.Xolodovskayanın O.Cəlalbəyovaya məktubları. 12 fevral 1947 27 aprel 1964. Fond 159, s. 1, s.v. 146.

   

© Musigi Dunyasi