Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Rəssamlar 

Şərifzadə Sadıq Hüseyn oğluSadıq Şərifzadəyə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi
  1. Ə. İsmayıllının R. Yuzbaşovun Sadıq Şərifzadəyə məktubları. 15 noyabr 1974. Fond 62, s. 1, s.v. 29.

   

© Musigi Dunyasi