Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Ağazadə Fərhad Məşədi Rəhim oğluFərhad Ağazadəyə yazılmış məktubların arxivi

  1. Abdullayev Xeyrullanın F. Ağazadəyə məktubu. 9 dekabr 1927. Fond 515, s.1, s.v. 33.
  2. İşanovun F. Ağazadəyə məktubu. 24 iyul 1927. Fond 515, s.1, s.v. 34.
  3. Nezirdən F. Ağazadəyə gələn məktub. 23 iyun 1929. Fond 515, s.1, s.v. 35.
  4. Həsənov Qəhrəman və Lavrentinin F. Ağazadəyə məktubları. 13 fevral 1928 9 mart 1928. Fond 515, s.1, s.v. 36.
  5. Yeni türk əlifbası mərkəzi komitəsinin Yeni türk Əlifbasının tarixini yazmaq haqqında F. Ağazadəyə məktubu. 26 mart 1928 11 aprel 1928. Fond 515, s.1, s.v. 40.
  6. Abdullanın F. Ağazadəyə məktubları. 27 mart 1923 2 avqust 1927. Fond 515, s.1, s.v. 32.

   

© Musigi Dunyasi