Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Sultanlı Əli Abdulla oğluƏli Sultanlıya yazılmış məktubların arxivi

  1. M. Abdullayev Ə. Sultanlıya məktubu. 24 iyun 1932. Fond 468, s. 1, s.v. 121.
  2. A. T. Qriqoryevin Ə. Sultanlıya məktubu. 28 fevral 1947. Fond 468, s. 1, s.v. 125.
  3. Y. Sultanov, Sənəm, Səyalı və b-nın Ə. Sultanlıya məktubları. 2 avqust 1928. Fond 468, s. 1, s.v. 136.
  4. Sultanov Tofiqin Ə. Sultanlıya məktubu. 1943 1954. Fond 468, s. 1, s.v. 135.
  5. Mahmudzadə Əli Nazimin Ə. Sultanlıya məktubları. 6 iyun 1925 10 oktyabr 1928. Fond 468, s. 1, s.v. 130.
  6. Rəhimli Sonna və Rozanın Ə. Sultanlıya məktubları. 1927 20 yanvar 1930. Fond 468, s. 1, s.v. 132.
  7. Q. B. Puznenin Ə. Sultanlıya məktublar. 25 may 1948. Fond 468, s. 1, s.v. 131.
  8. Q. Kaznovun Ə. Sultanlıya məktubu. 10 fevral 1949. Fond 468, s. 1, s.v. 128.
  9. Gülsüm və Yusifzadənin Ə. Sultanlıya məktubları. 1 iyun 1927 23 may 1931. Fond 468, s. 1, s.v. 127.

   

© Musigi Dunyasi