Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Nazim AxundovNazim Axundova yazılmış məktubların arxivi

 1. Faizova Raziyənin Nazim Axundova məktubları. 18 sentyabr 1964 10 iyul 1972. Fond 442, s.1, s.v. 87.
 2. Cəfərov Məmməd Cəfərin Nazim Axundova məktubları. 6 iyul 1955 28 avqust 1958. Fond 442, s.1, s.v. 88.
 3. Əziz Şərifin Nazim Axundova məktubları. 14 iyun 1964 30 dekabr 1967. Fond 442, s.1, s.v. 89.
 4. Barat Şəkinskayanın Nazim Axundova məktubu. 29 iyun 1956. Fond 442, s.1, s.v. 90.
 5. Mehdi Hüseynin Nazim Axundova məktubu. 23 avqust 1955. Fond 442, s.1, s.v. 86.
 6. Hüseyn Hüseynzadənin Nazim Axundova məktubları. Şeirləri ilə. 1 noyabr 1965. Fond 442, s.1, s.v. 85.
 7. Q. Xəzainin Nazim Axundova göndərdiyi məktublar. Rəyi ilə (Berlindən). 1 noyabr 1965. Fond = 442, s.1, s.v. 84.
 8. Kamal Talıbzadənin Nazim Axundova məktubu. 4 aprel 1956. Fond 442, s.1, s.v. 83.
 9. Osman Sarıvəllinin Nazim Axundova məktubu. 31 avqust 1949. Fond 442, s.1, s.v. 82.
 10. Stekalin Sergeyin Nazim Axundova məktubu. 20 may 1961. Fond 442, s.1, s.v. 81.
 11. Seidzadə Əjdərin Nazim Axundova məktubu. 19 dekabr 1966. Fond 442, s.1, s.v. 80.
 12. Samadov Validcanın Nazim Axundova məktubları. (Düşənbə). 8 mart 1966. Fond 442, s.1, s.v. 79.
 13. Rütsəmzadə Süleymanın Nazim Axundova məktubu. 21 fevral 1956. Fond 442, s.1, s.v. 78.
 14. Bağırov Bağır və Bağırov Murtuzun Nazim Axundova məktubları. 30 dekabr 1970 22 mart 1971. Fond 442, s.1, s.v. 64.
 15. Bağırova Bəstinin Nazim Axundova mətubu. 26 mart 1956. Fond 442, s.1, s.v. 65.
 16. 16. Benniqsenin Nazim Axundova məktubu. TƏrcüməsi ilə (Fransadan). 16 sentyabr 1963. Fond 442, s.1, s.v. 66.
 17. Vahabzadə Bəxtiyarın Nazim Axundova məktubları. 29 iyun 1951 17 oktyabr 1963. Fond 442, s.1, s.v. 67.
 18. Valitov və A. Vartapovun Nazim xundova məktubları. 23 sentyabr 1970 14 avqust 1971. Fond 442, s.1, s.v. 68.
 19. Qaynulin Məhəmməd və Qafarov Bəsirin Nazim Axundova məktubları. 29 oktyabr 1967 21 oktyabr 1970. Fond 442, s.1, s.v. 69.
 20. Qəniyeva Rezedanın Nazim Axundova məktubları. (Qazan). İyul 1965 7 aprel 1970. Fond 442, s.1, s.v. 70.
 21. Paşayev Mir Cəlalın Nazim Axundova məktubu. 18 iyun 1955. Fond 442, s.1, s.v. 77.
 22. İosif Oratovskinin Nazim Axundova məktubları. 10-31 oktyabr 1953. Fond 442, s.1, s.v. 76.
 23. Axundov Fərruxun (Nazim Axundovun atası) məktubları. 10-14 yanvar 1951. Fond 442, s.1, s.v. 63.

   

© Musigi Dunyasi