Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Qasımov Qubad Abdulla oğluQubad Qasımova yazılmış məktubların arxivi

 1. N.H.Babayevin Q.Qasımova məktubu. Tarixi: 25 may 1965, fond 52, s.v. - 38
 2. V.M.Vinoqradovun Q.Qasımova məktubu, tarixi: 5 may 1962, fond 52, s.v. - 45
 3. D.Jitomirskinin Q.Qasımova məktubu, tarixi: 10 aprel 1951, fond 52, s.v. 53
 4. E.A.Bernşteynin Q.Qasımova məktubu, tarixi: 5 mart 1969, fond 52, s.v. 42
 5. Ə.Bədəlbəylinin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 1 iyun 1941 15 avqust 1941, fond 52, s.v. 43
 6. Elmira Ə Abasovanın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 15 avqust 1959-12 iyul 1966, fond 52, s.v. 36
 7. Viktor Mixayloviç Belyayevin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 7 iyul 1948 27 dekabr 1957. fond 52, op. 1, s.v. 39.
 8. Viktor Mixayloviç Belyayevin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 13 yanvar 1958 11 noyabr 1961. F. 52, op. 1, s.v. 40.
 9. Viktor Mixayloviç Belyayevin Q.Qasımova məktubları və teleqramları, tarixi: 24 yanvar 1962 20 yanvar 1968. F. 52, op. 1, s.v. 41.
 10. Semen L. Qinzburqun Q.Qasımova məktubları, tarixi: 6 dekabr 1962 28 oktyabr 1967. F. 52, op. 1, s.v. 46.
 11. Semen Lvoviç Qinzburqun Q.Qasımova məktubları, tarixi: 2 mart 1968. F. 52, op. 1, s.v. 47.
 12. Q.M.Qoyanın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 20 iyun 1956 13 aprel 1958. F. 52, op. 1, s.v. 48.
 13. Q.M.Qoyanın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 20 aprel 1959 2 aprel 1963. F. 52, op. 1, s.v. 49.
 14. A.N.Dmitriyevin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 15 mart 1967 31 oktyabr 1967. F. 52, op. 1, s.v. 51.
 15. A.N.Dmitriyevin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 6 mart 1968 26 aprel 1969. F. 52, op. 1, s.v.. 52.
 16. A.K.Jubanovun Q.Qasımova məktubları, tarixi: 16 noyabr 1966 30 aprel 1967. F. 52, op. 1, s.v. 54.
 17. B.İ.Zeydmanın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 3 may 1958 27 dekabr 1965. F. 52, op. 1, s.v. 55.
 18. Əhməd İsazadənin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 23 oktyabr 1958 29 dekabr 1966. F. 52, op. 1, s.v. 56.
 19. O.N.Kaydalovanın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 25 aprel 1959 aprel 1967. F. 52, op. 1, s.v. 57.
 20. Kaplunun Q.Qasımova məktubu, tarixi: 12 avqust 1968. F. 52, op. 1, s.v. 59.
 21. Y.V.Keldışın Q.Qasımova məktubları, tarixi: 6 mart 1953 , fond 52, s.v. 60
 22. Lebedevanın Q.Qasımova məktubu, tarixi: 23 yanvar 1947 6 oktyabr 1961, fond 52, s.v. 28
 23. Y.S.Kalaşnikovun Q.Qasımova məktubları, tarixi: 16 iyun 1959-16 sentyabr 1963, fond 52, s.v. 58

   

© Musigi Dunyasi