Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Məmmədli Qulam Əli Məmməd oğluQulam Məmmədliyə yazılmış məktubların arxivi

 1. Qonoqov Mövluddan. 9 avqust 1977. Fond 218, s. 4, s.v. 21.
 2. 2. Əliyev Quludan. 8 dekabr 1977. Fond 218, s. 4, s.v. 22.
 3. Annakurdov Məmməddurdunun Q. Məmmədliyə məktubu. (Aşqabad). 8 dekabr 1966. Fond 218, s. 1, s.v. 13.
 4. Babayev Nurəddin məktubu. 23 aprel 1970. Fond 218, s. 1, s.v. 15.
 5. Hüseyn Razi və Ələkbər Seyfinin Q. Məmmədəliyə məktublar. 30 oktyabr 1970 26 aprel 1974. Fond 218, s. 1, s.v. 30.
 6. Nəcəfov Allahverdi, Rüstəmov S., Süleymanzadə və başqalarından Q. Məmmədliyə gələn məktublar. 3 noyabr 1971 4 may 1972. Fond 218, s. 1, s.v. 28.
 7. Spektrun (Moskva) Qulam Məmmədliyə məktubları. 30 mart 1975 18 aprel 1975. Fond 218, s. 1, s.v. 50
 8. M. Səmədovanın (Aşqabad) Q. Məmmədliyə məktubları. 9 dekabr 1967 2 may 1976. Fond 218, s. 1, s.v. 49.
 9. Əziz Şərifin Qulam Məmmədliyə məktuları. 22 dekabr 1971 17 aprel 1974. Fond 218, s. 1, s.v. 35.
 10. Z. İ. Yampolskinin Qulam Məmmədliyə məktubları. 1974 1976. Fond 218, s. 1, s.v. 47.
 11. İsmayılov Əhmədin (Aşqabad) Qulam Məmmədliyə məktubu. 29 sentyabr 1975. Fond 218, s. 1, s.v. 46.
 12. Əmənullayev İsaqın Qulam Məmmədliyə məktubu. 4 dekabr 1975. Fond 218, s. 1, s.v. 45.
 13. Ələkbər Seyfinin Q. Məmmədliyə məktubları. 25 dekabr 1974 26 dekabr 1975. Fond 218, s. 1, s.v. 44.
 14. Fikrət və Xalidə adlı şəxslərin Q. Məmmədliyə məktubları. 2 mart 1970. Fond 218, s. 1, s.v. 33.
 15. Şərif Əzizdən (Moskva). 5 oktyabr 1977 26 oktyabr 1977. Fond 218, s. 1, s.v. 32.
 16. Hüseynzadə Əbülqasımdan. 31 mart 1977. Fond 218, s. 4, s.v. 31.
 17. Hüseynov Çingizdən təbriki ilə. 24 yanvar 1978. Fond 218, s. 1, s.v. 30.
 18. Xamrayev Muratdan (Alma-Ata). 19 avqust 1976 5 oktyabr 1976. Fond 218, s. 1, s.v. 29.
 19. M. Rəhmanovdan. Daşkənd. 6 yanvar 1977. Fond 218, s. 1, s.v. 25.
 20. Seyfi Ələkbərdən. 20 noyabr 1973 4 dekabr 1977. Fond 218, s. 1, s.v. 26.
 21. Səmədova Sveta və SƏmədov Rzanın (Aşqabad) Q. Məmmədliyə məktubları. 21 fevral 1968 2 noyabr 1973. Fond 218, s. 1, s.v. 21.
 22. Strelkova Aleksandra Lvovna, M. Tuqanov və Çernikovdan Q. Məmmədliyə gələn məktublar. 27 iyun 1966 24 may 1974. Fond 218, s. 1, s.v. 32.

   

© Musigi Dunyasi