Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Hüseynov Heydər Nəcəf oğluHeydər Hüseynova yazılmış məktubların arxivi

 1. Berq Lev Semyonoviçin H. Hüseynova məktubu. 3 mart 1943. Fond 514, s. 1, s.v. 98.
 2. B. Bıkovskinin H. Hüseynova məktubları. 2 aprel 1942 16 dekabr 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 99.
 3. S. İ. Vavilovun H. Huseynova məktubları. 6 avqust 1947 8 aprel 1950. Fond 514, s. 1, s.v. 100.
 4. İ. Y. Valiqurun H. Hüseynova məktubları. Təbrik teleqramı ilə. 3 iyul 1946 21 aprel 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 101.
 5. N. T. Vasilyevin H. Hüseynova məktubları. H. Hüseynovun N. P. Vasilyevə məktubu ilə. 2 iyun 1948 19 iyul 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 102.
 6. Ş. Vəlibəyovun H. Hüseynova məktubları. 3 iyun 1944 1 aprel 1945. Fond 514, s. 1, s.v. 103.
 7. Səməd Vurğunun H. Hüseynova məktubları. 17 iyul 1943 29 dekabr 1943. Fond 514, s. 1, s.v. 105.
 8. Qayıbov Bahadur və Varvaranın H. Hüseynova məktubu. H. Hüseynova onlara məktubu ilə. 17 iyun 1944 2 oktyabr 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 106.
 9. Qarayevin H. Hüseynova məktubu. 16 fevral 1950. Fond 514, s. 1, s.v. 107.
 10. Qarrıyev Baymuxammet və Qordlovskinin H. Hüseynova məktubları. 6 noyabr 1946 30 mart 1947. Fond 514, s. 1, s.v. 108.
 11. M. Qasımovun N. Hüseynova məktubu. Fond 2 fevral 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 109.
 12. Qasımov Mehbəlinin H. Hüseynova məktubları. 10 yanvar 1947 28 avqust 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 110.
 13. Qaşqay Mirəlinin H. Hüseynova məktubu. 8 sentyabr 1944 15 iyul 1945. Fond 514. s. 1, s.v. 111.
 14. Qədri Fatmanın H. Hüseynova məktubu. 6 yanvar 1943. Fond 514, s. 1, s.v. 112.
 15. Qiyami Zeynalabdının H. Hüseynova məktubu. 3 may 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 113.
 16. S. Qolubyev və M. İ. Qoşberidzenin H. Hüseynova məktubları. H. Hüseynovun təşəkkur məktubu ilə. 3 iyun 1940 30 iyun 1948.
 17. M. Abramoviçinin H. Hüseynova məktubu. 30 noyabr 1944 31 may 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 82.
 18. Abutalıbov Abutalıb və Abutalıbov Müzəfərin H. Hüseynova məktubları. 11 avqust 1944 31 may 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 83.
 19. L. K. Adamyanın H. Hüseynova məktubları. 3 may 1944 3 iyun 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 85.
 20. A. Qrinbaumun H. Hüseynova məktubları. 30 iyun 1949 8 iyul 1949. Fond 514, s.1, s.v. 115.
 21. Vyazmenov, Vəliyev, Xmelov və başqalarının H. Hüseynova məktubu. 1948. Fond 514, s. 1, s.v. 104.
 22. S. P. Aqayanın H. Hüseynova məktubları. 14 may 1945 22 dekabr 1949. Fond 514, s. 1, s.v. 84.
 23. R. Allahverdiyevin H. Hüseynova məktubu. 8 oktyabr 1946. Fond 514, s. 1, s.v. 86
 24. 25. Altmanın H. Hüseynova məktubu. 20 mart 1946. Fond 514, s. 1, s.v. 87.

   

© Musigi Dunyasi