Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Zamanov Abbas Fəttah oğluAbbas Zamanova yazılmış məktubların arxivi

 1. Şərif Əzizin Abbas Zamanova məktubları. 8 yanvar 1972 29 dekabr 1972. Fond 526, s. 1, s.v. 130.
 2. Şərif Əzizin Abbas Zamanova məktubları. Həmid Məmmədzadənin doktorluq dissertasiyasına rəylə. 5 yanvar 1969. 27 dekabr 1969. Fond 526, s. 1, s.v. 127.
 3. Əziz Şərifin Abbas Zamanova məktubları. 7 yanvar 1970 30 dekabr 1970. Fond 526, s. 1, s.v. 128.
 4. Şərif Əzizin Abbas Zamanova məktubları. Qulu Xəlilovun və Nazim Axundovun doktorluq dissertasiyalarına rəylər və teleqramlarla. 10 yanvar 1968 23 dekabr 1968. Fond 526, s. 1, s.v. 126.
 5. Şərif Əzizin Abbas Zamanova məktubları. Zəhya Seyidovun Əziz Şərifə məktubu ilə. 31 yanvar 1971 26 dekabr 1978. Fond 526, s. 1, s.v. 129.
 6. Hüseynov Çingizin Abbas Zamanova məktubları. 30 yanvar 1967 29 dekabr 1973. Fond 526, s. 1, s.v. 118.
 7. Cavadzadə Cahanbakşın Abbas Zamanova məktubları. 29 yanvar 1968 26 fevral 1969. Fond 526, s. 1, s.v. 119.
 8. Hüseynzadə Əlinin Abbas Zamanova məktubu. 1 avqust 1972. Fond 526, s. 1, s.v. 116.
 9. Plavnik Abram və Portnov Vladimirin Abbas Zamanova məktubları. 13 avqust 1968. Fond 526, s. 1, s.v. 109.
 10. Rza Rəsulun Abbas Zamanova məktubu. 28,12,1970. Fond 526, s. 1, s.v. 113.
 11. Rəhimov Ədalət, Seyidov Seyidağa, Süleymanov Qurban və başqalarının Abbas Zamanova məktubları. 1965 5 santyabr 1973. Fond 526, s. 1, s.v. 112.
 12. Bağırov Əlifağanın Abbas Zamanova məktubları. 11 mart 1962 20 may 1967. Fond 526, s. 1, s.v. 92.
 13. Eyvazov Ənvər, Əlizadə Ağacavad, Qarayev Yaşar və başqalarının Abbas Zamanova məktubları təbrik məktubları ilə. 2 mart 1961 29* dekabr 1972. Fond 526, s. 1, s.v. 97.
 14. Babayev Əli, Vəliyev Müseyib, Vəliyev Rəşid və başqalarının Abbas Zamanova məktubları. 1965 11 mart 1973. Fond 526, s. 1, s.v. 93.
 15. Axundov Yavuzun Abbas Zamanova məktubları. 10 oktyabr 1965 24 dekabr 1973. Fond 526, s. 1, s.v. 90.
 16. Abasquliyev Əbülfəzinin Abbas Zamanova məktubu. 27 fevral 1939. Fond 526, s.1 , s.v. 88.

   

© Musigi Dunyasi