Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Zeynalov Fərhad Ramazan oğluFərhad Zeynalova yazılmış məktubların arxivi

 1. Qavrilin F. Zeynalova məktubu. 24 dekabr 1971. Fond 372, s. 1, s.v. 56.
 2. Əfrasiyab Vəkilovun F. Zeynalova məktubları. 9 dekabr 1975 24 oktyabr 1983. Fond 372, s. 1, s.v. 55.
 3. A. Budayevin F. Zeynalova məktubu. 7 iyun 1974. Fond 372, s. 1, s.v. 54.
 4. Ç. Berdımuratovun F. Zeynalova məktubu. 10 dekabr 1974. Fond 372, s. 1, s.v. 53.
 5. R. Berdıyevin F. Zeynalova məktubu. 10 mart 1980. Fond 372, s. 1, s.v. 52.
 6. Aşırqulu Barjanovun F. Zeynalova məktubu. 23 noyabr 1979. Fond 372, s. 1, s.v. 51.
 7. A. Baskakovun F. Zeynalova məktubları. 9 oktyabr 1975 22 mart 1983. Fond 372, s. 1, s.v. 50.
 8. Qatzulxan Axatovun F. Zeynalova məktubları. 17 aprel 1976 18 yanvar 1982. Fond 372, s. 1, s.v. 49.
 9. Mehmet Akhanın F. Zeynalova məktubu. 10 oktyabr 1978. Fond 372, s. 1, s.v. 48.
 10. Yavuz Akpinarın F. Zeynalova məktubları. 11 avqust 1978 12 may 1983. Fond 372, s. 1, s.v. 47.
 11. B. Qaryaranın F. Zeynalova məktubları. 1 mart 1976 1 aprel 1982. Fond 372, s. 1, s.v. 57.
 12. Fuad Qəniyevin F. Zeynalova məktubları. 5 oktyabr 1978 27 dekabr 1978. Fond 372, s. 1, s.v. 58.
 13. Xudayberdı Daniyarovun F. Zeynalova məktubu. 28 yanvar 1979. Fond 372, s. 1, s.v. -59.
 14. Demir Ernurun F. Zeynalova məktubları. 1972. Fond 372, s. 1, s.v. 60.
 15. Karimbay Djulmaniyazovun F. Zeynalova məktubu. 13 fevral 1983. Fond 372, s. 1, s.v. 61.
 16. Əlinin F. Zeynalova məktubu. 4 iyun 1982. Fond 372, s. 1, s.v. 62.

   

© Musigi Dunyasi