Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Cəfərov Əkrəm Səftər oğlu (Əkrəm Cəfər )Əkrəm Cəfərin məktublarının arxivi

  1. Əkrəm Cəfər «Azərbaycan poetik vəzni əruzun inkişaf yolları» məqalənin ingilis dilində çap variantı. Müəllifin avtoqrafı ilə. 1960. Fond – 264, s. 1, s.v. – 4.
  2. «Nazim Hikmət bəyin mühakiməsi başladı». Məqalə. Türk qəzetindən kəsik. Ə. Cəfərin xatirə yazısı ilə. 29 may 1933 – 16 oktyabr 1957. Fond – 264, s.1, s.v. – 58.
  3. Ə. Cəfərin tərcümeyi-halı. Avtoqraf. 31 yanvar 1971. Fond – 264, s. 1, s.v. – 48.
  4. Əkrəm Cəfərin Səməd Vurğuna məktubu. 1936. Fond – 264, s. 1, s.v. – 5.

   

© Musigi Dunyasi