Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Cəfərov Əkrəm Səftər oğlu (Əkrəm Cəfər )Əkrəm Cəfərə yazılmış məktubların arxivi

 1. Saracan Mixaylovna Yusupovanın (Düşənbə). Ə. Cəfərə məktubları. 29 sentyabr 1965 – 7 dekabr 1965-ci il. Fond – 264, s. 1, s.v. 20.
 2. Mallayevin (Daşkənd) Ə. Cəfərə məktubu. 2 mart 1967. Fond – 264, s. 1, s.v. 21.
 3. Sergey Yefimoviç Malovun (Leninqrad) Ə. Cəfərə məktubları. Ə. Cəfərin cavab məktubları ilə. 28 iyun 1955-ci il – 12 iyul 1955-ci il. Fond – 264, s. 1, s.v. – 22.
 4. H. A. Maşakovun (Aşqabad) Ə. Cəfərə məktubları. Maşakovların təbrik teleqramı və Ə. Cəfərin cavab məktubları da burada əlavə olunmuşdur. 2 sentyabr 1954-cü il – 28 dekabr 1956. Fond – 264, s. 1, s.v. - 23.
 5. Boris Vsevolodoviç Millerin (Kaluqa vilayəti) Ə. Cəfərə məktubu. 18 iyun 1956. Fond – 264, s. 1, s.v. – 24.
 6. Boris Vladimiroviç Danilovun (Çelyabinsk) Ə. Cəfərə məktubu. 18 yanvar 1966. Fond – 264, s. 1, s.v. – 13.
 7. Əfrasiyab Fəkilovun (Leninqrad) Ə. Cəfərə məktubları. 31 yanvar 1963 – 20 aprel 1967. Fond – 264,s. 1, s.v. – 11.
 8. A. Q. Bertelsin (Moskva) Ə. Cəfərə məktubu. 7 fevral 1963. Fond – 264, s. 1, s.v. – 10.
 9. Nikolay Aleksandroviç Baskakovun (Moskva) Ə. Cəfərə məktubları. Ə. Cəfərin cavab məktubları ilə. 18 fevral 1956 – 5 yanvar 1958. Fond – 264, s. 1, s.v. – 9.
 10. M. S. Xamrayevin (Alma-Ata) Ə. Cəfərə məktubları. 25 noyabr 1966 – 2 yyanvar 1967. Fond – 264, s. 1, s.v. – 38.
 11. A. Xatitmetovun (Daşkənd) Ə. Cəfərə məktubu. Ə. Cəfərin cavab məktubu ilə. 20 iyun 1960 – 25 iyun 1960. Fond – 264, s. 1, s.v. – 39.
 12. R. Ş. İmzalı bir şəxsin Ə. Cəfər məktubu. 1930-cu illər. Fond – 264, s. 1, s.v. – 41.
 13. SSRİ Hökuməti yanında ZSFSR daimı nümayəndiliyinin Ə. Cəfərov, B. Musaykv və S. Vəkilovun mədəni yürüş məcrübəsini təşkil etmək barədə Azərbaycan SSR Maarif Klmissarlığına məktubu. 30 yanvar 1931. Fond – 264, s. 1, s.v. 42.
 14. Azərbaycan SSR Siyasm və Elmi bilikləri yayan cəmiyyətin Bakı şöbəsinin məruzə hazırlamaq haqqında və Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının M. Ə. Sabirin əsərlərinin rus dilində sətri mərcüməsi barədə öz fikrini bilmək üçün Ə. Cəfərə məktubları. 17 noyabr 1956 – 12 oktyabr 1961. Fond – 264, s. 1, s.v. – 43.
 15. Dehlidə keçirilmiş şərqşünasların XXVI bəynəlmiləl konqresi təşkilat komitəsinin və (Macarıstan) EA-nın Ə. Cəfərə məktubları. 2 mart 1963 – 23 sentyabr 1964. Fond – 264, s. 1, s.v. – 46.
 16. «Įīėüųą’ ńīāåņńźą’ żķöčźėīļåäč’» baş redaksiyası və Taqanroq ayaqqabı fabrikinin bəzi sözlərin mənasını soruşmaq üçün Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasına, «Įīėüųą’ ńīāåņńźą’ żķöčźėīļåäč’» redaksiyasının qonorar göndərmək və V. İ. Lenin adına SSRİ Dövlət kitabxanasının isə sifariş vermək haqqında Ə. Cəfərə məktubları. Qırğızstan SSR EA-nın İ. A. Başmanovun yubiley gecəsinə dəvətnaməsi də buraya daxildir. İlk və son tarixlər: 27 fevral 1957 – 3 noyabr 1966. Fond – 264, s. 1, s.v. – 44.
 17. SSRİ EA Dilçilik institutu və Asiya Xalqları İnstitutunun Aşqabadda türkoloji müşavirə çağırılacğı. Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq İnstitutund aparılan elmi şilər və başqa yaradıcılıq məsələləri barədə Ə. Cəfərə məktubları. Ə. Cəfərin bir cavab məktubu da buraya daxildir. 4 iyul 1959 – 6 iyul 1967ö Fond – 264, s. 1, s.v. – 45.
 18. SSRİ EA Asiya Xalqları İnstitutu Leninqrad şöbəsi təşkilat komitəsi tərəfindən elmi konfransda iştirak etmək üçün Ə. Cəfərə göndərilmiş dəvət məktubları. 19 yanvar 1967 – 9 fevral 1967. Fond – 264, s. 1, s.v. – 47.
 19. M. Q. Nəzifinin (Aşqabad) Ə. Cəfərə məktubu. 30 noyabr 1961-ci il. Fond – 264, s. 1, s.v. – 29.
 20. Aleksandr Kiknidzenin (Litva SSR, Drusskeninkay şəhəri) Ə. Cəfərə məktubu. 4 iyun 1967. Fond – 264, s. 1, s.v. – 31.
 21. M. N. Osmanovun (Moskva) Ə. Cəfərə məktubu. 30 noyabr 1966-cı il. Fond – 264, s.1, s.v. – 32.
 22. A. A. Palmbaxın (Moskva) Ə. Cəfərə məktubu. 29 dekabr 1957. Fond – 264, s. 1, s.v. – 33.
 23. Ə. P. Rüstəmovun (Daşkənd) Ə. Cəfərə məktubu. 27 may 1967. Fond – 264, s. 1, s.v. – 34.
 24. M. Y. Yunusovun Ə. Cəfərə məktubu. 19 dekabr 1965. Fond – 264, s. 1, s.v. – 18.
 25. S. M. Ənsarinin (Sapar Alaxlı) ()Aşqabad Ə. Cəfərə məktubu. 27 dekabr 1961. Fond – 264, s. 1, s.v. – 14.
 26. Annagəldi Aşirovun (Türkmənistan SSR, Marı şəhəri) Ə. Cəfərin cavab məktubu ilə. 1950-ci illər. Fond – 264, s. 1, s.v. – 8.
 27. Ata Atdayevin (Aşqabad) Ə. Cəfərə məktubları. Buraya akademik Aman Kəkilovun Ə. Əlizadəyə məktubu və türkməni yazıçılarının siyahısı əlavə olunmuşdur. 20 dekabr 1962 – 10 noyabr 1966-cı il. Fond – 264, s. 1, s.v. – 7.
 28. Sona Annayevanın (Aşqabad) Ə. Cəfərə məktubu. 25 fevral 1958. Fond – 264, s. 1, s.v. – 6.
 29. X. Suleymanovun (Daşkənd) Ə. Cəfərə məktubu. 25 mart 1965. Fond – 264, or.1, s.v. – 36.
 30. Səməd Vurğunun Ə. Cəfərə məktubları. Buraya S. Vurğunun «Dəli şair» poemasından parçaların. «Mən necə duymayım təbiəti düz?», «Mən ki bu dünyadan əl üzdüm artıq», «Nə mahir bir rəssam, nə də bir şair», «Dinlə məni, gözəl bahar!» misraları ilə başlanan. «Ah, Əkrəm!» və «Dönüş» adlı şerlərinin avtoqrafları da daxildir. 19 noyabr 1927 – 13 noyabr 1930. Fond – 264, s. 1, s.v. – 12.

   

© Musigi Dunyasi