Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Qasımov Qubad Abdulla oğluQubad Qasımovun məktublarının arxivi

 1. Q.Qasımovun Leontyevaya məktubu (məktuba Ü.Hacıbəyovun çap maşınında yazılmış qeydləri əlavə olunmuşdur). Tarixi: 25 may 1940, fond – 52, s.v. - 29
 2. Q.Qasımovun F.Xəlilovaya məktubu. Tarixi: 20 sentyabr 1967, fond – 52, s.v. – 32
 3. Q.Qasımovun Y.Xolodova məktubu. Tarixi: 6 oktyabr 1956, fond – 52, s.v. – 33
 4. Q.Qasımovun Xristofor Stepanoviçə məktubu. Tarixi: 25 iyul 1950, fond – 52, s.v. – 34
 5. Q.Qasımovun V.V.Protopopova məktubu. Tarixi: 15 oktyabr 1962 – 11 dekabr 1965, fond – 52, s.v. – 31
 6. Q.Qasımovun Kuninə məktubu. Tarixi: 23 yanvar 1947, fond – 52, s.v. – 27
 7. Q.Qasımovun M.A.Kampasarskayaya məktubu. Tarixi: fond – 52, s.v. - 26.
 8. Q.Qasımovun O.N.Kaydalovaya məktubu. Tarixi: 15 iyun 1962, fond – 52, s.v. – 25
 9. Q.Qasımovun A.K.Jubanova məktubu, fond – 52, s.v.-24
 10. Q.Qasımovun A.N.Dmitriyevə məktubu. Tarixi: 28 sentyabr 1962, fond – 52, s.v. – 23
 11. Q.Qasımovun L.Danileviçə məktubu. Tarixi: 6 iyul 1962, fond – 52, s.v. – 22
 12. Q.Qasımovun T.M.Qayana məktubu, fond – 52, s.v. – 21
 13. Q.Qasımovun S.M.Qinzburqa məktubu. Tarixi: 4 fevral 1963 – 20 mart 1967, fond – 52, s.v. – 20
 14. Q.Qasımovun V.M.Belyayevə məktubu. Tarixi: 7 oktyabr 1963 – 1 dekabr 1967, fond – 52, s.v. – 19
 15. R.M.Qliyerin Ü.Hacıbəyova məktubu. Avtoqraf. 13.08.1945. Fond – 52, s.3, s.v. 20.
 16. V.Belyayevin Ü.Hacıbəyova məktubu. Müəllif makina yazısı. 20.07.1945. Fond – 52, s.3, s.v. 18.
 17. Q.Qasımovun A.İvanoviçə, İ.Lısenkoya məktubları. 12 noyabr 1979 (1980). Fond – 52, s.4, s.v. 1.
 18. Q.Qasımovun şəxsi arxivi. Mir Cəlal Paşayevin Ü.Hacıbəyov haqqında məqaləsi. Avtoqraf. 1950. Fond – 52, s.4, s.v. 63.
 19. Q.Qarayevin “Sovet Azərbaycanının musiqisi” məqaləsi haqqında D.B.Kabalevskinin, S.Rüstəmovun, N.S.Çumakovun rəyləri və həmin rəylər barədə Q.Qarayevin qeydləri. 20 fevral – 12 sentyabr 1950. Fond – 52, s.4, s.v. 62.
 20. İ.Dağıstanlının M.Maqomayev haqqında xatirələri. Avtoqraf. Dekabr 1949. Fond – 52, s.4, s.v. 59.
 21. Q.Qarayevin, S.Kuninin M.C.Paşayevə məktub və teleqramları. 11 yanvar 1947. Fond – 52, s.4, s.v. 58.
 22. M.C.Paşayevin Ü.Hacıbəyova məktubu. 1945-1950. Fond – 52,s.4, s.v. 56.
 23. Mir Cəlal Paşayevin “Musiqi sənəti ustaları” məqaləsi. Üzərində Q.Qasımovun məqalə haqqında qeydləri vardır. Avtoqraf. 1945. Fond – 52, s.4, s.v. – 55.

   

© Musigi Dunyasi