Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Məmmədli Qulam Əli Məmməd oğluQulam Məmmədlinin məktublarının arxivi

  1. Q. Məmmədlinin Ü. Hacıbəyov haqqında sənədlərin fotosurətinin çıxarılması barədə Leninqrad Dövlət Tarix Arxivinə yazdığı məktub. Arxivin direktoru N. V. Tkaçenkonun cavab məktubu ilə. 12 dekabr 1970 – 8 yanvar 1971. Fond – 218, s. 1, s.v. – 12.
  2. Q. Məmmədlinin «Mola Nasrəddin» xarici mətbuat səhifələrində əsərinin nəşriyyat planına daxil edilməsi haqqında «Azərnəşr»ə məktubu. 27 sentyabr 1961. Fond – 218, s. 1, s.v. – 11.
  3. Q. Məmmədli Mirzəli Möcüz, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin əsərlərinin çap edilməsi və s. Haqqında Azərbaycan KP MK-y aprel a, Bakı şəhər partiya komitəsinə və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasına məktubları. 9 sentyabr 1936 – 8 aprel 1950. Fond – 218, s. 1, s.v. – 10.

   

© Musigi Dunyasi