Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 

Hüseynov Heydər Nəcəf oğluHeydər Hüseynovun məktublarının arxivi

 1. H. Hüseynovun K. Marksın «Kapital» əsərinin Azərb. Dilində tərcümə olunması barədə H. Hüseynovun «İzvestiya» qəzeti redaksiyasına məktubu. Fond – 514, s. 1, s.v. – 81.
 2. H. Hüseynovun Aleksandrov Georgi Fyodoroviçə məktubu. 2 aprel 1943 – 2 avqust 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 58.
 3. H. Hüseynovun A. İ. Qarayevə məktubu. 2 aprel 1946 – 16 aprel 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 59.
 4. H. Hüseynovun Qiekbayev Cəlil Hünüət oğlu və Georgi Vasilyeviçə məktubları. 21 avqust 1943 – 31 oktyabr 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 60.
 5. H. Hüseynovun Vardan Oqanesoviçə məktubu. 25 yanvar 1944. Fond – 514, s. 1, s.v. – 61.
 6. H. Hüseynovun Əbdürəhmanov Fuada məktubu. 5 fevral 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 63.
 7. H. Hüseynovun Qriqoryeviç Viktor və Amazaspoviç Viktora məktubları. 23 dekabr 1943 – 1 iyul 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 62.
 8. H. Hüseynovun Əzizbəyov Əziz Məşədi oğluna məktubu. Ə. Əzizbəyovun H. Hüseynova təbrik teleqramları ilə. 17 may 1944 – 1 iyun 1948. Fond – 514, s. 1, s.v. – 64.
 9. H. Hüseynovun Vladimir Leontayeviçə məktubu. 4 fevral 1944 – 17 iyun 1945. Fond – 514, s. 1, s.v. – 65.
 10. H. Hüseynovun Mitin Mark Borisoviçə məktubu. 28 iyul 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 66.
 11. H. Hüseynovun K. Mövsumzadə və Mustafayevə məktubları. 4 aprel 1942 – 1 iyun 1940. Fond – 514, s. 1, s.v. – 67.
 12. H. Hüseynovun Nametkin Sergey Semyonoviçə məktubları. 10 avqust 1943. Fond – 514, s. 1, s.v. – 68.
 13. H. Hüseynovun Y. S. Novikovaya məktubları. 30 aprel 1943 – 31 mart 1944. Fond – 514, s. 1, s.v. – 69.
 14. H. Hüseynovun Pavloviç Çatura məktubları. 20 iyun 1949 – 29 dekabr 1949. Fond – 514, s. 1, s.v. – 70.
 15. H. Hüseynovun Petruşevski İlya Pavloviçə məktubu. 6 may 1944. Fond – 514, s. 1, s.v. – 71.
 16. H. Hüseynovun Pospelova məktubu. 1 fevral 1944. Fond – 514, s. 1, s.v. – 72.
 17. H. Hüseynovun Skvarsov Mitrofan Mitrofanoviçə məktubları. 17 noyabr 1945. Fond – 514, s. 1, s.v. – 73.
 18. H. Hüseynovun Stalin İosif Vissarionoviçə məktubu. İ. V. Stalinin H. Hüseynova teleqramı ilə. 23 aprel 1943. Fond – 514, s. 1, s.v. 74.
 19. H. Hüseynovun Flavianoviç Aleksandra məktubları. 27 yanvar 1944 – 18 fevral 1944. Fond – 514, s. 1, s.v. – 75.
 20. H. Hüseynovun Hacıbəyov Üzeyirə məktubu. Fond – 514, s. 1, s.v. – 76.
 21. H. Hüseynovun Çeplakova məktubu. Fond – 514, s. 1, s.v. – 77.
 22. H. Hüseynovun Azərbaycan K (b) P MK-yf məktubu. 17 mart 1942 – 30 may 1948. Fond – 514, s. 1, s.v. – 79.
 23. H. Hüseynovun Azərbaycan K (b) P MK-yf məktubu. 17 mart 1942 – 30 may 1948. Fond – 514, s. 1, s.v. – 79.
 24. H. Hüseynovun Azərbaycan K (b) P MK-yf məktubu. 17 mart 1942 – 30 may 1948. Fond – 514, s. 1, s.v. – 79.
 25. H. Hüseynovun Azərbaycan K (b) P MK-yf məktubu. 17 mart 1942 – 30 may 1948. Fond – 514, s. 1, s.v. – 79.

   

© Musigi Dunyasi