Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 


Zeydman Boris İsaakoviç

(1908— 1981) — bəstəkar, pedaqoq. Azərb. əməkdar inc. xad. (1956). «Maskarad» (1945), «Ağıldan bəla» (1949) operalarının, «Qızıl açar» (1957) baletinin, musiqili komediya və s. əsərlərin müəllifidir.

H.-un də'vəti ilə Peterburqdan Bakıya gəlmiş, ADK-nda dərs demiş (1940— 60), bir çox Azərb. bəstəkarlarının (F. Əmirov, S. Hacıbəyov, E. Nəzirova, Ə. Abbasov, C. Cahangirov və b.) müəllimi olmuşdur. H.-la ya— xından əməkdaşlıq etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi