Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 


Behbudov Rəşid Məcid oğlu

(1915 1989) müğənni (lirik -tenor), musiqi-teatr xadimi və ictimai xadim. Azərb. xalq art. (1954), SSRİ xalq art. (1959). Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1980), Azərb. Dövlət mükafatı laureatı (1978). Rəşid Behbudov "Arşın mal alan" (1945) filmində yaratdığı Əsgər obrazına görə dünya şöhrəti qazanmış, digər əsas ifaçılarla birlikdə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür (1946).

Onun ifa etdiyi Əsgər rolunu Ü. Hacıbəyov cox bəyənmişdir. R. Behbudov Əsgər obrazının özünəməxsus, təkrarolunmaz həllini tapmışdır. Onun ifasında Əsgər lirik qəhrəman olmaqla yanaşı, həm incə yumora, həm də təzadlı əhvali-ruhiyyəyə malikdir. Bütün hərəkət və mimikasına, ifa tərzinə görə R. Behbudov əsl milli obraz yaratmışdır.

Əsgər R. Behbudovun yaradıcılığında mərhələ təşkil edərək, onun vizit vərəqəsinə çevrilmişdi. AOBT-nın, həmçinin K. S. Stanislavski və V. İ. Nemiroviç-Dançenko ad. Moskva Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Ü. Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyasında Əsgər rolunu böyük müvəffəqiyyətla ifa etmişdir. Yaratdığı və ömrünün sonunadək bədii rəhbəri olduğu Mahnı teatrı ilə dünyanın bir çox ölkələrində konsertlər verən R. Behbudovun repertuarında Əsgərin ariyası daim səslənirdi. "Arşın mal alan" musiqili komediyasının qrammofon valına yazılışında (1973) da Əsgər partiyasını ifa etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi