Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 


Abbasov Əşrəf Səlal oğlu

(1920 1992) bəstəkar, musiqişünas, pedaqoq. Sənətşünaslıq namizədi I (1952), prof. (1968). Azərb. xalq art. (1990). Balasa Əşrəfin bəstələdiyi melodiyalarla tanış olan H. onu Bakıya dəvət edir. 1936 ildə H.-un köməkliyi və himayədarlığı ilə o, Bakı musiqi məktəbinin bəstəkarlıq sinfinə qəbul olunur.

1939 ildən ADK-da təhsil alarkən H.-un rəhbərliyi ilə Azərbaysan xalq musiqisini nəzəri səhətdən öyrənir. 1952 ildə "Üzeyir Hacıbəyov və onun "Koroğlu" operası" mövzusunda dissertasiya müdafiə edir. O, "Qaraca qız" baletinin, üç musiqili komediyanın, simf., kamera-instrumental əsərlərin, mahnı və romansların müəllifidir.

   

© Musigi Dunyasi