Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Abbasov Əşrəf Səlal oğluƏşrəf Abbasova yazılmış məktubların arxivi

    Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi 
  1. Əşrəf Abbasova V.Belyayevdən məktub. 1959. İnv. 2992 KP.
  2. Əşrəf Abbasova V.Protopopovdan məktub. 1956. İnv. 2943 KP.
  3. Əşrəf Abbasova V.Belyayevdən məktub. 1959. İnv. 2993 KP.
  4. Əşrəf Abbasova V.Belyayevdən məktub. 1961. İnv. 2994 KP.
  5. Əşrəf Abbasova V.Belyayevdən məktub. 1953. İnv. 2985 KP.
  6. Əşrəf Abbasova V.Belyayevdən məktub. 1960. İnv. 2988 KP.
  7. Əşrəf Abbasova V.Protopopovdan məktub. 1964. İnv. 2978 KP.

   

© Musigi Dunyasi