Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 


Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov)

18971961) müğənni (lirik-dramatik tenor). SSRİ xalq art. (1938), Stalin mükafatı laureatı (1950), prof. (1940).

Kiçik yaşlarından gözəl səsinə və məlahətli zəngulələrinə görə ona "bülbül" adı vermişlər. 1920 ildən Birləşmiş Dövlət Teatrı opera truppasının (1924 ildən AOBT) solisti olmuş, H.-un "Leyli və Məcnun" və "Əsli və Kərəm" operalarında İbn Səlam və Kərəm rollarında çıxış etmişdir. 1927 ildə ADK-nı bitirmiş, həmin ildən təhsilini 4 il Milanda (İtaliya) davam etdirmişdir.

B. və H. uzun illər ayrılmaz şəxsi və yaradıcılıq dostu olmuşlar. B. ilk dəfə 1925 26 illərdə H.-un Füzulinin sözlərinə bəstələdiyi "Nalədəndir" mahnısını ifa etmişdir. H. mahnını dinlədikdən sonra öz təəssüratını belə bildirmişdir: "İndi elə bir müğənni vardır ki, onun ücün opera yaza bilərəm". Güman etmək olar ki, bəstəkarı onun şah əsəri olan "Koroğlu" operasını yazmağa məhz B.-ün ifası həvəsləndirmişdir. B.-ün ilk və əvəzsiz ifaçısı olduğu Koroğlu obrazı onun ifaçılıq sənətinin zirvəsidir. Ustad müğənni romantik ruhlu xalq qəhrəmanının daxili aləmini hərtərəfli aça bilmişdir.

B.-ün ifasında Koroğlu partiyası Azərb. musiqili teatrı tarixində bütöv bir mərhələ təşkil edir. B-ün yaratdığı rollar içərisində Əsgər ("Arşın mal alan") də əhəmiyyətli yer tutur. Azərb. bəstəkarlarının kamera-vokal əsərlərinin populyarlaşmasında müstəsna xidməti olan müğənni H.-un "Sənsiz" və "Sevgili canan" romans-qəzəllərinin ilk və əvəzsiz ifaçısı olmuş, zəngin boyalı təkrarolunmaz musiqi obrazları yaratmışdır.

   

© Musigi Dunyasi