Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Behbudov Rəşid Məcid oğluRəşid Behbudova yazılmış məktubların arxivi

    S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
    İncəsənət Dövlət Arxivi
     
  1. Solomina Tamara Aleksandrovnanın Rəşid Behbudova məktubu. 15 sentyabr 1969. Fond 364, s. 1, s.v. 1.

   

© Musigi Dunyasi