Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Qarayev Qara Əbülfəz oğluQara Qarayevin məktublarının arxivi


Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi
  1. Qara Qarayevin Ramazan Xəlilova məktubu. 1960.
  2. Qara Qarayevin Ramazan Xəlilova məktubu. 20 dekabr 1952.
  3. Qara Qarayevin Ramazan Xəlilova məktubu. 1 iyun 1950.

    S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi

  4. Qara Qarayevin Niyaziyə məktubları teleqrammları ilə birgə, fond 642, s.v. 195, ilk tarixi 26 dekabr 1956, son tarixi 29 noyabr 1972.
  5. Qara Qarayevin Ş. Bədəlbəyliyə yazdığı məktubu. İnv. 12396/1, 12396/2.

   

© Musigi Dunyasi