Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Hacibəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğluÜzeyirHacibəyovun məktublarının arxivi


Ü. Hacıbəyov adına ev-muzeyi
 1. Ü.Hacıbəyovun Kamal Paşayevə (bacısı oğluna) məktubu. 7 avqust 1945. İnv. – KP 1796.
 2. Ü.Hacıbəyovun qardaşı oğlu Niyaziyə məktubu. 23 oktyabr 1932. İnv. – KP 2785.
 3. Ü.Hacıbəyovun Əzizbəyova məktubu. 11 fevral 1946. İnv. – KP 3278.
 4. Ü.Hacıbəyovun D.Bünyatzadə ad. teatra məktubu. 18 noyabr 1922. İnv. – KP 3187.
 5. Ü.Hacıbəyovun Kaufmana məktubu. 14 mart 1946. İnv. – KP 2570.
 6. Ü.Hacıbəyovun Kruqlyakova məktubu. 13 may 1937. İnv. – KP 3186.
 7. Ü.Hacıbəyovun Qusevə məktubu. 1944. İnv. – KP 4058.
 8. Ü.Hacıbəyovun “MusQis”-ə məktubu. 14 mart 1946. İnv. – DK 6202.
 9. Ü.Hacıbəyovun Müslüm Maqomayevə məktubları. 1912-1914.
 10. Ü. Hacıbəyovun H. Sarabskiyə məktubu. 30.07.1913.
 11. Ü. Hacıbəyovun Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. İnv. Ή 12413.

   

© Musigi Dunyasi