Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Ələsgərov Süleyman Əyyub oğluSüleyman Ələsgərova yazılmış məktubların arxivi

    Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi 
  1. Süleyman Ələsgərova Frenkelmandan məktub. 15 dekabr 1942. İnv. 7444 KP
  2. Süleyman Ələsgərova Əkbər Babayevdən məktub. İnv. 7445 KP.
  3. Süleyman Ələsgərova Boris Zeydmandan məktub 1955. İnv. 7448 KP.

   

© Musigi Dunyasi