Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Rüstəmov Səid Əli oğluSəid Rüstəmova yazılmış məktubların arxivi

  Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi 

 1. Səid Rüstəmova V.M.Belyayevdən məktub. İnv. 1951 KP. 30 aprel 1935.
 2. Səid Rüstəmova Bəstəkarlar İttifaqından məktub. 1957. İnv. 1955 KP.
 3. Səid Rüstəmova M.Reytixdən məktub. 1954. İnv. 1956 KP.
 4. Səid Rüstəmova “Moskva” Dövlət musiqi nəşriyyatından Bəstəkarlar İttifaqından məktub. 1950. İnv. 1949 KP.
 5. Səid Rüstəmova Qazaxıstan Bəstəkarlar İttifaqının sədrindən məktub. 1969. İnv. 7418 KP.

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi

 6. Kirmizova Amaliya Sergeyevnanın məktubu. 8 aprel 1964. Fond – 136, s.1, s.v. – 97.
 7. Krastınş Olqertakın məktubu. 3 noyabr 1959. Fond – 136, s.1, s.v. – 98.
 8. Andrey Babayevin məktubu. Fond – 136, s.1, s.v. – 84.
 9. Georgiy Burşteynin məktubu. Fond – 136, s.1, s.v. – 86.
 10. Mark Gelisin məktubu. 22 avqust 1961. Fond – 136, s.1, s.v. – 87.
 11. Leo Ginzburqun məktubu. 7 aprel 1951. Fond – 136, s.1, s.v. – 88.
 12. Vano Qokielinin məktubu. 16 yanvar 1962. Fond – 136, s.1, s.v. – 89.
 13. Quryan Vladimirin məktubu. 23 mart 1951. Fond – 136, s.1, s.v. – 91.
 14. Camo Cəbrayılbıylinin məktubu. Avqust 1951. Fond – 136, s.1, s.v. – 93.
 15. Qaziyev Familin məktubu. 7 dekabr 1955. Fond – 136, s.1, s.v. – 95.
 16. Qara Qarayevin məktubu. 10 iyun 1950. Fond – 136, s.1, s.v. – 96.
 17. Tofiq Quliyevin məktubları. 10 avqust 1950 – 17 mart 1951. Fond – 136, s.1, s.v. – 99.
 18. Nikolskaya Olqa məktubu. 9 avqust 1949. Fond – 136, s.1, s.v. – 101.
 19. Mixail Reytixin məktubları. 14 sentyabr 1957 – 12 dekabr 1954. Fond – 136, s.1, s.v. – 102.
 20. Ağabacı Rzayevanın məktubu. 19 may 1952. Fond – 136, s.1, s.v. – 103.
 21. Rüstəmov Rafiq Səid oğlunun məktubları. 11 may 1956 – 7 aprel 1959. Fond – 136, s.1, s.v. – 104.

   

© Musigi Dunyasi