Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəlbəy oğluƏfrasiyab Bədəlbəylinin məktublarının arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. Əfrasiyab Bədəlbəylinin məktubları. F.595, s. 1, s.v. 210, 177
  2. Əfrasiyab Bədəlbəylinin Niyaziyə məktubu teleqramı ilə birgə, fond 642, s.v. 188, ilk tarixi 6 iyul 1958-ci il.
  3. Əfrasiyab Bədəlbəylinin qardaşı Şəmsi Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. İnv. 12398/10.
  4. Ə.Bədəlbəylinin Q.Qasımova məktubları, tarixi: 1 iyun 1941 15 avqust 1941, fond 52, s.v. 43.

   

© Musigi Dunyasi