Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəlbəy oğluƏfrasiyab Bədəlbəyliyə yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
İncəsənət Dövlət Arxivi 
  1. Boris Zeydmanın məktubları. 1938 - 1949 . - f. 595, s. 1, s.v. 195.
  2. Boris Zeydmanın məktubları. 1955 . - f. 595, s. 1, s.v. 196.
  3. Boris Zeydmanın məktubları. 1956 . - f. 595, s. 1, s.v. 197.
  4. Əliövsət Quliyevinin məktubları. 1966 . - f. 595, s. 1, s.v. 222.
  5. Fatimə Xalilovanın məktubları. f. 595, s. 1, s.v. 230.
  6. Lili Qvaramadzenin məktubları. 1964 . - f. 595, s. 1, s.v. 190.
  7. Otar Çicvadzenin məktubları. 1955 . - f. 595, s. 1, s.v. 192.
  8. U.Şermanovanın məktubları. 1963 . - f. 595, s. 1, s.v.192.
  9. Dmitri Roqal-Levitskinin məktubları. 1961 . - f. 595, s. 1, s.v. 224.
  10. Tamaşaçı və dinləyici məktubları. 1969-1975 . - f. 595, s. 1, s.v. 237

   

© Musigi Dunyasi