Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğluFikrət Əmirovun məktublarının arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. Stokovskiyə Fikrət Əmirovun məktubu. 18 avqust. 1959. Fond 185, s. 1, s.v. 1.

   

© Musigi Dunyasi