Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğluFikrət Əmirova yazılmış məktubların arxivi

    S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
    İncəsənət Dövlət Arxivi 
  1. Babar Fayld (ABŞ) və Cefferi (London) tərəfindən F.Əmirova yazılmış məktub. 27 oktyabr 1961. Fond 185, s.1, s.v. 2.
  2. A.V.Qaukun F.Əmirova məktubu. 4 oktyabr 1961. Fond 185, s.1, s.v. 4.
  3. A.Xaçaturyanın F.Əmirova məktubu. 16 iyun 1964. Fond 185, s.1, s.v. 5.
  4. D.Şostakoviçin F.Əmirova məktubları. 1959-1964. Fond 185, s.1, s.v. 6.
  5. Fikrət Əmirova Səid Rüstəmovdan məktub. İnv. 2053 KP.

   

© Musigi Dunyasi