Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

NiyaziNiyazinin məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi 
 1. Niyazinin Həcər xanıma (həyat yoldaşı) Tağızadə Hacıbəyovaya məktubları, Fond 642, s.v. 177, ilk tarixi 26 may 1951.
 2. Niyazinin Ənvər Nəzəroviçə məktubları, Fond 642, s.v. 171, ilk tarixi 9 aprel, 1962, son tarixi 1969.
 3. Niyazinin Jozeyə məktubu, Fond 642, s.v. 159.
 4. Niyazinin Ercüment Karaqaya İpəkçi Abdiyə məktubu, Fond 642, s.v. 158
 5. Niyazinin Ekeyə məktubu, Fond 642, sax.vah 157. İlk tarixi 20 aprel, 1973.
 6. Niyazinin Vatslav Kapetkoya məktubu, Fond 642, s.v. 164, ilk tarixi 26 mart, 1954.
 7. Niyazinin naməlum şəxsə məktubu, Fond 642, s.v. 166.
 8. Niyazinin naməlum şəxsə məktubu, Fond 642, s.v. 168.
 9. Niyazinin Mirzə İbrahimova məktubu, Fond 642, s.v. 162. ilk tarixi 24 noyabr, 1969.
 10. Niyazinin Zavenə məktubu, Fond 642, s.v. 160, ilk tarixi 27 avqust 1975.
 11. Niyazinin Zdenaya məktubu, Fond 642, s.v. 161, ilk tarixi 7 yanvar 1977
 12. Niyazinin Eduard Şevardnadzeyə məktubu, Fond 642, s.v. 179
 13. Niyazinin Xəlil bəyə məktubu, Fond 642, s.v. 176, ilk tarixi 16 dekabr 1970
 14. Niyazinin Pyotr Niloviçə məktubları, Fond 642, s.v. 174
 15. Niyazinin Rostislav Nikoloyeviçə məktubu, Fond 642, s.v. 173
 16. Niyazinin Andrey Nikoloyeviçə məktubu, Fond 642, s.v. 172
 17. Niyazinin L. Qriqoryevnaya məktubu, Fond 642, s.v. 156
 18. Niyazinin Bülbülə (Məmmədov) məktubu, Fond 642, s.v. 155
 19. Maestro Niyazinin Ş. Bədəlbəyliyə məktubu. (Moskva. 2. 12. 1949.). İnv.12399/12, 12532/24.

   

© Musigi Dunyasi