Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

NiyaziNiyaziyə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi 
 1. Qara Qarayevin Niyaziyə məktubları teleqrammları ilə birgə, fond 642, s.v. 195, ilk tarixi 26 dekabr 1956, son tarixi 29 noyabr 1972.
 2. Bülbülün Niyaziyə məktubu, teleqrammları ilə birgə, fond 642, s.v. 190, ilk tarixi 22 mart, 1942.
 3. Dmitri Şostakoviçin (Moskva) Niyaziyə məktubu. Teleqramları ilə. Fond 642, s.v. - 260
 4. Həcər xanım Tağızadə-Hacıbəyovanın (həyat yoldaşı) teleqramları, fond 642, s.v. 256
 5. Q. Yudinin (Moskva) Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 219, İlk tarixi 3 noyabr 1981-ci il.
 6. O. İovsanın (Kiyev) Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 218, ilk tarixi 19 noyabr 1974-cü il.
 7. Abdulla İbrahimovun Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 217, İlk tarixi 3 mart 1980-ci il.
 8. Boris Zabolotskinin Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 213, İlk tarixi 6 oktyabr 1976-cı il.
 9. Vəli Əliyevin (Tbilisi) Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 211, İlk tarixi 26 may 1983-cü il.
 10. V. Vinoqradovun (Moskva) Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 193, İlk tarixi 11 oktyabr 1967-ci il.
 11. Məmməd Əliyevin Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 210, İlk tarixi 13 yanvar 1967-ci il.
 12. Aleksandr Qaukun (Moskva) Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 196, ilk tarixi 21 sentyabr 1946-cı il.
 13. Svyatoslav Qupalonun Niyaziyə məktubu, Fond 642, s.v. 200, ilk tarixi 20 avqust 1982-ci il
 14. Qafarın Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 197, ilk tarixi 15 fevral 1972-ci il
 15. Rəşid Behbudovun Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 187, ilk tarixi 20 iyul 1948-ci il.
 16. Əhməd Ağdamskinin ailəsinin Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 180, ilk tarixi 29 dekabr 1972.
 17. Kiladzenin (Tbilisi) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 122, ilk tarixi 10 aprel 1940-cı il.
 18. Müslüm Maqomayevin Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 228.
 19. Gidon Kremerin Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 223
 20. E. Mahmudovun Niyaziyə məktubu. Niyazinin cavab məktubu ilə. Fond 642, s.v. 229, ilk tarixi 12 may 1975-ci il.
 21. Əfrasiyab Bədəlbəylinin Niyaziyə məktubu teleqramı ilə birgə, fond 642, s.v. 188, ilk tarixi 6 iyul 1958-ci il.
 22. Lvutkonun (Novokuznetsk) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 226, ilk tarixi 3 iyun 1970.
 23. Naməlum şəxsin (AFR) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 265
 24. Marqret Dalenin (İngiltərə) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 268
 25. Fudjitanın (İngiltərə) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 272, ilk tarixi 8 avqust 1957.
 26. Miroslav Barvikin (Çexoslovakiya) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 349, ilk tarixi 11 noyabr 1956.
 27. Jan Valaxın (Çexoslovakiya) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 350, ilk tarixi 7 oktyabr 1965
 28. Kubotkanın (Çexoslovakiya) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v.- 351, ilk tarixi 3 noyabr 1958-ci il.
 29. Josef Smetananın (Çexoslovakiya) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 352, ilk tarixi 12 oktyabr 1965-ci il.
 30. V. Konjarovun (Bolqarıstan) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 266, ilk tarixi 6 iyun 1962.
 31. Jozef Sikeyranın (Braziliya) Niyaziya məktubu, fond 642, s.v. 267, ilk tarixi 10 dekabr 1957.
 32. Petro Arkentonun (İtaliya) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 273, ilk tarixi 12 yanvar 1973.
 33. Tom Bensonun (İsveç) Niyaziyə məktubu, fond 642, s.v. 274, ilk tarixi 16 aprel 1975.
 34. F. Fujitanın (Yaponiya) Niyaziyə məktubları, fond 642, s.v. 275, ilk tarixi 11 noyabr 1957, son tarixi 15 yanvar 1958.
 35. Dimitreskunun (Macarıstan) Niyaziya məktubu, fond 642. s.v. 276, ilk tarixi 5 noyabr 1962

   

© Musigi Dunyasi