Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Quliyev Tofiq Ələkbər oğluTofiq Quliyevin məktublarının arxivi


S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və incəsənət dövlət arxivi
  1. Tofiq Quliyevin məktubları. 10 avqust 1950 17 mart 1951. Fond 136, s.1, s.v. 99.

   

© Musigi Dunyasi