Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 

Quliyev Tofiq Ələkbər oğluTofiq Quliyevə yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
İncəsənət Dövlət Arxivi 
 1. T.Quliyevin pərəstişkarları tərəfindən yazılmış məktublar. 13 aprel 1947 – 11 sentyabr 1964. F. 139, s.1, s.v. 39.
 2. Müxtəlif insanların T.Quliyevə gözəl musiqisinə görə təşəkkür məktubları. 21 aprel 1940 – 24 mart 1965. F. 139, s.1, s.v. 38.
 3. N.N.Xudyakovun T.Quliyevə məktubu. 8 fevral 1964. F. 139, s.1, s.v. 35.
 4. Lev İşmelyovun T.Quliyevə məktubu. 23 avqust 1964. F. 139, s.1, s.v. 36.
 5. B.A.Şerbakovun T.Quliyevə məktubu. 15 iyul 1964. F. 139, s.1, s.v. 37.
 6. Yapon musiqişünası F.Fudjitanın T.Quliyevə məktubu (əsərlərini göndərməsi xahişi ilə). 18 dekabr 1957. F. 139, s.1, s.v. 34.
 7. Solomon Semyonoviç Feltsmanın T.Quliyevə məktubu. 1959. F. 139, s.1, s.v. 33.
 8. Natan Qriqoryeviç Fanttoroviçin T.Quliyevə məktubları. 6 noyabr 1962 – 7 noyabr 1964. F. 139, s.1, s.v. 32.
 9. M.Maqomayev ad. Azərb.Dövlət Filarmoniyası tərəfindən M.F.Axundov ad. Azərb.Dövlət akademik opera və balet teatrına göndərilən məktub: T.Quliyevə “Nərgiz” və “Şahsənəm” operalarının klavirlərinin təqdim olunması haqqında. 24 noyabr 1940. F. 139, s.1, s.v. 57.
 10. Az.XKS-nin incəsənət məsələləri üzrə idarəsinin T.Quliyevə məktubu (A.Xaçaturyana muğam xarakteri və üslubunda simfoniya yaratmasında köməklik göstərmək xahişi ilə). 15 yanvar 1937. F. 139, s.1, s.v. 56.
 11. Dustar Kavanın T.Quliyevə məktubu. 8 fevral 1964. F. 139, s.1, s.v. 16.
 12. Rəşid Behbudovun konsert proqramları üzərində yadigar əlyazmaları. 13 aprel 1949 – 2 aprel 1961. F. 139, s.1, s.v. 47.
 13. D.Şostakoviçin, S.Rixterin və b. T.Quliyevə teleqramları. 8 may 1964 – 15 mart 1966. F. 139, s.1, s.v. 46.
 14. “Zakir” imzalı bir şəxsin T.Quliyevə məktubu. 12 avqust 1963. F. 139, s.1, s.v.
 15. “Kamal” imzalı bir şəxsin T.Quliyevə məktubu. 8 dekabr 1961 – 19 aprel 1964. F. 139, s.1, s.v. 44.

   

© Musigi Dunyasi