Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 


Ərəblinski Hüseyn Məmməd oğlu

(təxəllüsü, əsl soyadı Xələfov Hüseynbala) (1881—1919)—aktyor, rejissor.

Azərb. professional teatr sənətinin banilərindən biri. Səhnəyə ilk dəfə 1897 ildə çıxmışdır. Sonralar "Nicat" və "Səfa" cəmiyyətləri nəzdindəki teatr truppalarında işləmiş, 1918 ildən Z. və Ü. Hacıbəyov qardaşlarının teatr truppasında aktyor və rej. (1918 ildən baş rej.) olmuşdur.

H.-la yaxın dost olan və onun sənətinə yüksək qiymət verən Ə. 1908 ildə "Leyli və Məcnun" operasının ilk quruluşçu rej. olmuşdur. Sonralar bəstəkarın "Ər və arvad", "Əsli və Kərəm", "O olmasın, bu olsun", "Şah Abbas və Xurşid Banu", "Arşın mal alan" əsərlərini də uğurla tamaşaya qoymuşdur. Ə.-nin yaradıcılığını diqqətlə izləyən H. redaktoru olduğu "Azərbaycan" qəzetində dəfələrlə onun haqqında məqalələr yazmışdır.

Ə.-in xaincəsinə öldürülməsini "əvəzolunmaz itki" adlandıran H. qatilin ciddi cəzalandırılmasını tələb etmişdir. Bəstəkar Ə.-nin ölümünün 20 illiyi münasibətilə "Revolyusiya və kultura" (indiki "Azərbaycan") jurnalında dərc etdirdiyi "Ərəblinski—teatr tariximizdə unudulmaz sənətkardır" sərlövhəli məqaləsində Ə.-nin "insanı heyrətə salan və sevindirən bacarığa malik" sənətkar olduğunu göstərirdi.

   

© Musigi Dunyasi