Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 


Salayev Həsənağa Dərya oğlu

Həsənağa Dərya oğlu Salayev 1922-ci il dekabr ayının 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan teatra böyük həvəsi Həsənağanı Bakı teatr texnikumuna gətirir. 1939-cu ildə texnikumuna daxil olan Salayev 1941-ci ildə oranı bitirir.

1946-cı ildə H. Salayev Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Tetarında aktyoluğa başlayır. Burada tezliklə Salayevin istedadı özünü büruzə verir. Az keçmir ki, teatrın bacarlıqlı aktyorlarından biri kimi tanınır.

İlk dəfə olaraq «Dumanlı Təbriz» pyesində Qüdrət, «Qatır Məmməd» pyesində isə Əziz rolları ilə fəaliyyətə başlayan. Həsənağa Salayevin bir-birinin ardınca yaratdığı Bəhram («Solğun çiçəklər»), İbad («Almaz»), Heydər bəy («Hacı Qara»), Oqtay («Oqtay Eloğlu»), Elxan, Qorxmaz («Od gəlini»), Haykaz («1905-ci ildə»), Sezar («Antonio və Kleopatra»), Zaman («Dönüş»), doktor («Şöhrət, ya unudulan adam»), Fərhad («Sənsiz») və onlarla bu kimi müxtəlif və rəngarəng rollar tamaşaçıların dərin rəqbətini qazanmışdır.

H. Salayev istedadlı kino aktyoru kimi də tanınmışdır. O, C. Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyasının istehsal etdiyi filmlərdə Əmirxan («Aygün»), Musa («Görüş»), Süleyman («Fətəli xan»), Qüdrət («Onu bağışlamaq olarmı?»), mayor Rüstəmov («İstintaq davam edir») və başqa rollarda müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir.

Coşqun yaradıcılıqla yanaşı öz təhsilini davam etdirən H. Salayev 1968-ci ildə B. A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmiş və hazırda orada «Sənət və səhnə danışığı» fənnindən dərs deyir. H. Salayevin səhnə fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilərək, 1959-cu ildə ona Azərbaycan SSR Əməkdar artisti adı verilmişdir.

   

© Musigi Dunyasi