Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Salayev Həsənağa Dərya oğluHəsənağa Salayevə yazılmış məktubların arxivi

  1. Abdullayeva Raziyə, Ayna Ağayeva və başqalarının H. Salayevə məktublar. 11 aprel 1967 8 sentyabr 1968. Fond 96, s. 1, s.v. 22.
  2. Məmmədov Əhəd, Orucov Yavər, Məmmədov Əli-İbrahim, Məmmədov Daxıl və başqalardan H. Salayevə məktubları. 11 aprel 1967. Fond 96, s. 1, s.v. 21.

 

   

© Musigi Dunyasi