Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 


Təhmasib Rza Abbasqulu oğlu

(1891 —1980) — aktyor, rejissor, pedaqoq.

Azərbaycan xalq artisti (1964). Səhnə fəaliyyətinə 1910 ildə Tiflisdə «Müsəlman artistləri ittifaqı»nın teatr truppasında başlamışdır. Sonralar Tiflis, İrəvan, Naxçıvan, Rəşt və s. teatrlarda aktyorluq və rejissorluq etmişdir. 1920 ildən Azərbaycan Dövlət Teatrında çalışmışdır.

1945 ildə Ü.Hacıbəyovun eyniadlı musiqili komediyası əsasında N. Leşşenko ilə birlikdə çəkdiyi «Arşın mal alan» filmi az müddət ərzində bütün dünyada məşhurlaşmış, Azərbaycan kino tarixində görkəmli yer tutmuşdur. Təhmasib bu filmə görə Stalin Mükafatına layiq görülmüşdur (1946).

   

© Musigi Dunyasi