Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Təhmasib Rza Abbasqulu oğluRza Təhmasibə yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. Manana Abuyevanın R. Təhmasibə məktubları. 5 may 1960. Fond 622, s. 1, s.v. 269.
  2. Məmməd Arifin R. Təhmasibə məktubu. 4 iyul 1964. Fond 622, s. 1, s.v. 270.
  3. Şəmsəddin Abbasovun R. Təhmasibə məktubu. 27 iyul 1944. Fond 622, s. 1, s.v. 266.
  4. İ. Abdullayev, M. Məmmədova, H. Muxtarova və başq. R. Təhmasibə məktubları. 15 sentyabr 1965 1970. Fond 622, s. 1, s.v. 268.
  5. Rəmziyyə Veysalovanın R. Təhmasibə məktubu. 1966. Fond 622, s. 1, s.v. 276.
  6. Zeynal Vəfa Ə. Əsgərovun R. Təhmasibə məktubu. 23 noyabr 1967. Fond 622, s. 1, s.v. 277.
  7. Baxşı Qələndərliinin R. Təhmasibə məktubu. 5 may 1963. Fond 622, s. 1, s.v. 279.
  8. Ə. Əliyevin R. Təhmasibə məktubu. 12 oktyabr 1971. Fond 622, s. 1, s.v. 281.
  9. M. Əliyevin R. Təhmasibə məktubu. Fond 622, s. 1, s.v. 282.
  10. Əyyubun R. Təhmasibə məktubu. Sevinc, Məcid adlı şəxslərin təbrik mətubları ilə birgə. 30 dekabr 1965. Fond 622, s. 1, s.v. 283.

   

© Musigi Dunyasi