Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 


Zeynalov Əli Yusif oğlu

Zeynalov Əli Yusif oğlu – aktyor. 1913-cü ildə Səlyanda müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Pedaqoji texnikumda təhsil almış, sonra Teatr texnikumuna daxil olaraq 1934-cü ildə buranı bitirmişdir.

Əli Zeynalovun yaradıcılıq yolu Yerevanda Azərbaycan dram teatrı və Bakıda Azərbaycan dövlət dram teatrı ilə bağlı olmuşdur.

Ə.Zeynalovun ilk rolu Yerevan Azərbaycan dram teatrının səhnəsində oynadığı C.Cabbarlının “1905-ci ildə” pyesindəki Baxşı obrazı olmuşdur. Bu teatrda rejissor Canan tərəfindən səhnələşdirilmiş Əbdül xan Hamidin “Hind qızı” pyesində yaratdığı Tonson obrazı Ə.Zeynalova böyük uğur gətirmişdir.

10 ildən artıq bir müddətdə Yerevan Azərbaycan dram teatrının səhnəsində çalışan Əli Zeynalov gözəl obrazlar yaratmışdır: Baxşı (“1905-ci ildə”), Elxan (“Od gəlini”), Yaqo (“Otello”), Vaqif (“Vaqif”), Arkadiy (“Platon Kreçet”), Süleyman (“Xant”), Nəbi (“Qaçaq Nəbi”) və b.

Əli Zeynalovun bu səhnədə ən yaxşı rolu Otello (“Otello”) obrazı idi ki, bu rolada o, 1944-cü ildə Ümumittifaq Şekspir festivalında çıxış etmişdir.

1946-cı ildə Əli Zeynalov Bakıya Azərbaycan dövlət dram teatrına dəvət olunur. Həmin vaxtdan onun bir yetkin aktyor kimi fəaliyyət dövrü başlanır.

23 il bu teatrın səhnəsində çalışmış Əli Zeynalov bir sıra parlaq və yaddaqalan obrazlar yaratmışdır: Bəhruz (“Şərqin səhəri”), Furmanov (“Qiyam”), Vaqif (“Vaqif”), Əhməd Rza (“Qəribə adam”), Süleyman (“Həyat”), Seyran (“Namus”), Antoni (“Antoni və Kleopatra”) və b.

Antoni rolunun ifasına görə Ə.Zeynalov M.F.Axundov adına mükafata layiq görülmüşdür.

Ə.Zeynalovun sonuncu rolları Cəlal Qaşqay (“Alov”), Həsənzadə (“Sən həmişə mənimləsən”) olmuşdur.

Əli Zeynalov kino sahəsində də məhsuldar fəaliyyət göstərmiş və yaddaqalan obrazlar yaratmışdır: İmamzadə (“Kölgələr sürünür”), Xan (“Bir qalanın sirri”), Pedro (“Varis”) və s.

Ə.Zeynalov həmçinin radio və televiziya tamaşaçıları tərəfindən çox sevilən qiraət ustası olmuşdur. Onun həm səhnədə, həm kinoda, həm də televiziya və radiodakı çıxışları tamaşaçılara və dinləyicilərə böyük zövq aşılamışdır.

Əli Zeynalovun xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o, Azərbaycanın əməkdar artisti (1956) və xalq artisti (1964) fəxri adına laiq görülmüşdür.

   

© Musigi Dunyasi