Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Zeynalov Əli Yusif oğluƏli Zeynalova yazılmış məktubların arxivi

  1. İbadovun, Cəlilbəyovun, Zeynalovanın, Quliyevanın, Məmmədovun və b. Əli Zeynalova yazdıqları məktublar. 9 mart 1965 23 sentyabr 1969. Fond 98, s. 1, s.v. 11.

 

   

© Musigi Dunyasi