Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 


Əliyeva Ətayə Qulam qızı

Əliyeva Ətayə Qulam qızı 1918-ci ildə Aşqabad şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini uşaq əmək məktəbində alan Ətayə xanım, səhnə fəaliyyətinə Aşqabad musiqili dram teatrında başlayır. Onun ilk çıxışı 1933-cü ildə R. Əfqanlının Aşqabad musiqili dram teatrında tamaşaya qoyduğu «Aşıq Qərib» tamaşasında Qəribin bacısı rolu olur. 1934-cü ildə Bakıya gələrək Teatr məktəbinə girir. Burada F. Qədirinin təşəbbüsü ilə dram dərnəyində bir neçə epizodik rollarda çıxış edir, sonra isə teatra artist kimi qəbul olunur. Teatrda Ətayə Raya («Özgə uşağı»), Aida («Madrid»), Nazlı («Ölülər») rollarını ifa edir.

Ə. Əliyevanın yaradıcılığının böyük bir dövrü Yerevandakı C. Cabbarlı adına Dram Teatrı ilə bağlıdır. O, müxtəlif illərdə bu teatrda işləyir. Burada gənc aktrisa Afaq, Həcər, Məryam, İnçi kimi gözəl səhnə obrazlarını yaradır.

1948-ci ildən C. Cabbarlı adına Kirovabad dram teatrında çalışır. Burada Ətayənin surətlər qalereyasına Xuraman, İrada, Yetər, Səadət, Almas, Sona, Gültəkin kimi səhnə obrazları daxil olur.

1956-cı ildə Ə, Əliyeva yenidən Azərbaycan Dölət Akademik Dram teatrına qayıdır. Burada Ətayə xanım klassik və müasir dramaturqların bir sıra əsərlərinin tamaşasında məharətlə çıxış edir.

Ə. Əliyeva kino aktyoru kimi də tanınır. O, «Onu bağışlamaq olarmı?» filmində leytenant Qarayeva, «Bizim küçə» filmində Bəyim xala, «Telefonçu qız» filmində Simuzər, «Uşaqlığın son gecəsi» filmində Mənsurə xala və başqa rollarda çəkilmişdir.

Ə. Əliyevanın əməyini yüksək qiymətləndirilərək ona 1964-cü ildə Azərbaycan SSR əməkdar artist fəxri adı verilmişdir.

   

© Musigi Dunyasi