Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Əliyeva Ətayə Qulam qızıƏtayə Əliyevaya yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. Əliyev, Ə. Babayev və M. Qurbanovun məktubları. 1969. Fond 429, s. 1, s.v. 11.

   

© Musigi Dunyasi