Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Ələkbərov Ələsgər Qacı Ağa oğluƏləsgər Ələkbərovun məktublarının arxivi

  1. Ə.Ələkbərovun “Yeni el” qəzetinin redaksiyasına (onun haqqında məqalədə faktların təhrif olunması barədə), “Kommunist” qəzetinin redaksiyasına (SSRİ xalq artisti fəxri adı almağı münasibətilə onu təbrik edən ayrı-ayrı təşkilatlara və şəxslərə minnətdarlığını bildirmək üçün) məktubları. 1930. Fond – 44, s.1, s.v. – 58.
  2. Ə.Ələkbərovun pərəstişkarlarının məktubları (Ə.Ələkbərovun SSRİ xalq artisti fəxri adı alması münasibətilə, SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilməsi münasibətilə). 1940 – 1962. Fond – 44, s.1, s.v. – 60.

 

   

© Musigi Dunyasi