Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Əlibaba Abdullayev Əbdül oğluƏlibaba Abdullayevin məktublarının arxivi

  1. Ə. Abdullayevin Moskvaya yaradacalaq ezamiyyəsinə göndərilməsi haqqında Azərbaycan SSR Mədəniyyət nazirliyinin məktubu. Dekabr 1956. Fond 188, s. 1, s.v. 15.

 

   

© Musigi Dunyasi