Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Əfqanlı Rza Rüstəm oğluRza Əfqanlıya yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat
və İncəsənət Dövlət Arxivi

  1. Babayev Əsgərin (Aşqabad) Rza Əfqanlıya məktubları. 27 may 1941. Fond 550, s. 1, s.v. 7.
  2. Ovakimyan Bəxtiyarın Rza Əfqanlıya məktubları. 27 iyul 1972 4 sentyabr 1972. Fond 550, s. 1, s.v. 12.
  3. Cabbarlı Cəfərin Rza Əfqanlıya məktubu. Məktubun surəti ilə. 1931. Fond 550, s. 1, s.v. 14.

   

© Musigi Dunyasi