Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Ağayev Əlağa İsmayıl oğluƏlağa Ağayeva yazılmış məktubların arxivi

  1. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, Ədəbiyyət və incəsənət qəzeti redaksiyası və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc təmaşaçılar teatrı tərəfindən Ə. Ağayevə göndərilmiş təbrik məktubları. Fond 612, s.1, s.v. 67.
  2. S. Cevorkovun İsmayıl adlı şəxsə Ə. Ağayev haqqında məktubları. 31 may 1957 7 iyun 1957. Fond 612, s.1, s.v. 74.
  3. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı, C. Cabbarlı adına Kirovabad Dram teatrı və s tərəfindən Ə. Ağayevə göndərilmiş təbrik sməktubları. 29 aprel 1973. Fond 612, s.1, s.v. 69.
  4. Az. SSR Mədəniyyət nazirliyi, Azərbaycan teatr cəmiyyəti rəyasət heyəti, H. Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram teatrı tərəfin Ə. Ağayevə göndərilmiş təbrik məktubları. 1973. Fond 612, s.1, s.v. 70.

 

   

© Musigi Dunyasi