Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Dağıstanlı İsmayıl Yusif oğluİsmayıl Dağıstanlıya yazılmış məktubların arxivi

  1. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrı kollektivin. Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının Rəyasət Heyətinin, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı kollektivinin təbrik məktubları. 26 fevral 1958. Fond – 680, s. 1, s.v. – 66.
  2. Azərbaycan KP Zaqatala rayon komitəsi, Azərbaycan KP Masallı rayon komitəsi katiblərinin İ. Dağıstanlıya təbrik məktubları. 25 dekabr 1967. Fond – 680, s. 1, s.v. – 72.
  3. Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan teatr cəmiyyəti Rəyasət heyəti və bir sıra təşkilatlarından gələn məktublar. 25 dekabr 1967. Fond – 680, s. 1, s.v. – 71.
  4. İ. Dağstanlıya Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı «Bilik» cəmiyyətinin idarə heyəti, ASE Baş redaksiyası və digər təşkilatlardan gələn məktublar. 18 noyabr 1955 – 8 avqust 1980. Fond – 680, s. 1, s.v. – 48.

   

© Musigi Dunyasi