Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Teatr və kino xadimləri 

Bədirbəyli Leyla Ağalar qızıLeyla Bədirbəyliyə yazılmış məktubların arxivi

S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Ədəbiyyat və
İncəsənət Dövlət Arxivi
  1. «Arşın mal alan» filminə baxmış Əsgərilərdən Abbas, Aqaronov, Aleksey, İvan və başqalarının L. Bədirbəyliyə göndərdikləri məktublar. 13 iyul 1946 – 24 oktyabr 1956. Fond – 184, s.1, s.v. – 16.
  2. Fatma Qədrinin Leyla Bədirbəyliyə yazdığı məktub. 14 iyun 1959. Fond – 184, s.1, s.v. – 21.
  3. Bolqarıstan xalq Respublikası və Almaniya Demokratik Respublikasından L. Bədirbəyliyə göndərilmiş məktublar. 28 noyabr 1963 – 23 dekabr 1968. Fond – 184, s.1, s.v. – 19.
  4. Məryəm Kazımova, Svetlana Cukova, Şahid LƏtifov və başqalarının L. Bədirbəyliyə yazdığı məktublar. 1946 – 1970. Fond – 184, s.1, s.v. – 20.
  5. Aidə, Hamlet, Zoya, Tatyana və başqa məktəb şagirdlərinin L. Bədirbəyliyə göndərikləri məktublar. 1947 – 1965. Fond – 184, s.1, s.v. – 18.
  6. Abı, Arif, Zemfira, Rumyantsev və başqa tamaşaçılardan Leyla Bədirbəyliyə gəlmiş məktublar. 3 yanvar 1946 – 1958. Fond – 184, s.1, s.v. – 17.

   

© Musigi Dunyasi